Eat&Meet biedt maandelijks verschillende etentjes aan in verschillende provincies. U kunt onze services gebruiken door een u gratis te registreren via onze website en deel te nemen aan de aangeboden activiteiten. U kan de aangeboden activiteiten aankopen via onze website: www.eatandmeet.be.

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd:

 1. Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.
 2. Hoe we die gegevens gebruiken.
 3.  Hoe u uw gegevens kunt beheren.
 4. De bewaringstermijn van uw gegevens
 5. De verwerking van uw gegevens
 6. Beveiliging van persoonsgegevens
 7. Uw privacy

1. Gegevens die we verzamelen

We verzamelen gegevens om betere services te kunnen leveren aan al onze gebruikers, van het vaststellen van basisinformatie vb. Naam, contactgegevens, leeftijd,..

Eat&Meet verzamelt op verschillende manieren gegevens over u:

 • We beschikken over de gegevens die u ons aanlevert: Bij uw registratie vragen we u om persoonlijke gegevens, zoals uw naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, woonplaats, login gegevens en optioneel een foto. Deze gegevens worden opgeslagen in uw account en kan u ten allen tijden wijzigen of verwijderen via ‘Mijn Account’ als u inlogt.
 • Gegevens mbt uw aankopen bij Eat&Meet: Wij kunnen via ons boekingssysteem uw aankoopgedrag vaststellen: uw winkelmandje, betalingen en de betalingswijze. Wij zien enkel of de betaling gebeurd is en via welk kanaal: MultiSafePay of Paypal. Na elke betalingsverrichting ontvangt u een automatisch mailtje van 1 van deze instanties ter bevestiging van uw betaling. Eat&Meet beschikt niet over uw creditcard gegevens of andere betalingsinfo.
 • In geval dat u gebruik maakt van ons matchingsysteem beschikken wij over gegevens hiervan: Wie u aanduidde voor matching en wanneer.

We werken er hard aan Eat&Meet en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens.

We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van Eat&Meet, die deze gegevens moeten kennen om ze te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken uw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Ons Privacybeleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door Eat&Meet en niet voor services van andere bedrijven.

2. Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen

Uw emailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van het maandelijks aanbod in de vorm van een Newsletter van Eat&Meet/ Singles, u kan kiezen om onze kalender niet meer te ontvangen door bij onze mailing op ‘unsuscribe’ te klikken.

Uw persoonlijke gegevens zoals geslacht, woonplaats en leeftijd kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van een activiteit die u mogelijks kan interesseren.

Na uw inschrijving voor een activiteit ontvangt u hiervan een automatisch bevestigingsmail. In aanloop van de activiteit ontvangt u van ons nog een mail met specifieke info gericht op de activiteit. Voor deze mails kan u niet uitschrijven daar ze noodzakelijk zijn voor onze werking. Bij inschrijving voor een activiteit verleent u ons de toestemming om u te contacteren via mail of telefoon ivm de activiteit.

Afhankelijk van de informatie die u opgeeft in uw account kan deze worden worden medegedeeld aan een match. Dit kan enkel zijn: uw naam+ voornaam, uw telefoonnummer, uw email adres en uw foto. U selecteert zelf via mijn account welke gegevens zichtbaar mogen zijn voor uw match. U kan deze info ten allen tijden aanpassen of verwijderen in uw account. Via uw account geeft u dus toestemming welke gegevens al dan niet via onze website gedeeld mogen worden.

Igv een annulatie bestaat de mogelijkheid dat Eat&Meet uw rekeningnummer opvraagt om een terugbetaling te volstorten.

Alle boven vernoemde informatie wordt nooit gedeeld door Eat&Meet aan derden. Uw gegevens zijn enkel toegankelijk voor het team van Eat&Meet en wordt enkel door ons gebruikt voor praktische toepassingen en om onze kwaliteit en service te verbeteren.

3. Hoe u uw gegevens kunt beheren.

U kan zelf uw gegevens beheren via uw boekingspagina. U krijgt hier toegang toe door gebruik van uw email en paswoord.
U kan een nieuw paswoord aanvragen via de knop ‘nieuw paswoord aanvragen’.
Eens ingelogd heeft u via ‘Account’ toegang tot uw persoonlijke gegevens: Onder ‘Bewerken’ kan u uw gegevens aanpassen.

Onder ‘Bestellingen’ kan u uw geplaatste bestellingen terugvinden.

In uw winkelwagen kan u bestellingen vinden waarvan we van u nog geen betaling hebben ontvangen. Deze bestellingen staan in wacht.
Eens u uw betaling voltooid heeft kan u uw bestellingen terugvinden in mijn agenda.

Via ‘Mijn agenda’ heeft u ook toegang tot het matching systeem. Na elke activiteit heeft u de keuze om 1 of meerdere personen te selecteren. Indien deze u ook selecteren ontvangt u elkaars contactgegevens. Deze contactgegevens kunnen enkel: naam, telefoonnummer en foto zijn. U kiest zelf bij ‘Account’ welke gegevens zichtbaar mogen zijn voor uw match. Eens u een match heeft krijgen beide partijen een automatische email met de betreffende contactgegevens. Enkel een wederzijdse match wordt kenbaar gemaakt via mail. Een niet- wederzijdse match is niet voor derden zichtbaar, enkel voor het Eat&Meet team.

4. Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als we daarvoor een duidelijk doel hebben. Als wij geen doel meer hebben, verwijderen we de gegevens.

Uitgangspunt voor het bijhouden van uw persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (vaak is dat tot 10 jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie).

Voor de uitoefening van onze rechten kan dat langer zijn. Schrijft de wet geen bewaartermijn voor dan kan de bewaring korter te zijn.

Voor sommige toepassingen kan een ruimere tijdshorizon nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van studies, risico- en marketingmodellen. Sommige inzichten worden maar helder als je ze in een ruimer tijdskader bekijkt. De bewaartermijn kan daarvoor met 10 jaar worden verlengd t.o.v. de standaard bewaartermijnen. Wij zullen wel steeds zo snel mogelijk de link met individuele personen doorbreken en alleen werken met geaggregeerde of gepseudonimiseerde gegeven

 

5. De verwerking van uw gegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens doen wij een beroep op verschillende verwerkers.

Dat zijn ondernemingen die in opdracht van ons bepaalde persoonsgegevens verwerken, zoals daar zijn:

 • Consultants
 • Boekhouding
 • Marktonderzoeksbureaus
 • ICT(-beveiliging-) dienstverleners, zoals Microsoft, …
 • Marketing- en communicatiebureaus
 • Sociale media
 • Bedrijven die ons ondersteunen om uw gebruikersgedrag op onze applicaties en onze internetsites te bepalen en analyseren 

 

6. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen

 

7. Uw privacy

 • U kan uw gegevens inkijken

Wilt u  inzage in de gegevens die wij over u  verwerken, laat het dan weten.

Als u uw recht van inzage uitoefent zullen wij u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opkuisprocessen.

 • U kan uw gegevens laten verbeteren

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over u hebben opgeslagen niet (meer) correct zijn. U kan altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledig

 • U kan uw gegevens laten verwijderen

Als u vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, dan kan u vragen om ze te verwijderen

 • U kan zich verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Bent u het niet eens met de manier waarop wij bepaalde gegevens verwerken, dan kan u zich daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

 • U kan soms weigeren dat je gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica van dit automatisch proces proberen wij op het moment zelf mee te geven.

Als u het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces, kan u ons contacteren.

 • U kan vragen om uw gegevens over te dragen aan een derde partij

U hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

 • U kan uw rechten uitoefenen

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kunnen wij uw vraag concreet en correct behandelen. Wij moeten wel uw identiteit zo goed mogelijk verifiëren, om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent. Vandaar dat het een kopie van uw identiteitskaart kan vragen bij een dergelijke aanvraag.

Bij vragen of onduidelijkheden van ons privacybeleid mag u ons steeds contacteren op reservaties@eatandmeet.be of op +32(0)477/70.33.84